042-237676

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

กิจกรรมการเรียนการสอน

 • All
 • กีฬาประจำปี
 • คอนเสิร์ต
 • ช่างยนต์
 • ช่างไฟฟ้า
 • วิชาสามัญ
 • เทคนิคพื้นฐาน
 • ช่างไฟฟ้า

  • ช่างไฟฟ้า
 • ช่างยนต์

  • ช่างยนต์
 • เทคนิคพื้นฐาน

  • เทคนิคพื้นฐาน
 • วิชาสามัญ

  • วิชาสามัญ
 • คอนเสิร์ตประจำปี

  • คอนเสิร์ต
 • กีฬาประจำปี

  • กีฬาประจำปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • 2017-02-20 01:50:36

      ตามที่โรงเรียนช่างกลอุดรธานี  ได้เปิดทำการสอนภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  เมื่อเดือนตุลาคม  2559  และจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม  2560  นั้น  ทางโรงเรียนขอแจ้งกำหนดการสอบ  การเรียนภาคฤดูร้อนของนักเรียนระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  ดังนี้...

   

  Read More
 • 2017-02-20 02:12:00

  กีฬาสี

  ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสี

  Read More
 • 2017-02-20 07:08:49
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

"ไม่มีความจน ในหมู่คนขยัน"

"กลัวรวย ไม่กลัวจน"

           โรงเรียนช่างกลอุดรธานีได้ก่อกำเนิดขึ้นภายใต้มุมมองและแรงบันดาลใจของท่านอาจารย์บุญชอบ  คณิตารงค์  ซึ่งเดิมทีเป็นเพียงอาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือ  แต่เนื่องจากได้เห็นว่าวงการศึกษาไม่มีความยุติธรรมในกลุ่มโรงเรียนเอกชน  ประกอบกับได้เห็นการเอารัดเอาเปรียบเยาวชน  จึงได้เกิดแรงบันดาลใจในการก่อสร้างโรงเรียนขึ้น  เพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างโอกาสให้กับเยาวชน

Read More