042-237676

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

กิจกรรมการเรียนการสอน

 • All
 • กีฬาประจำปี
 • คอนเสิร์ต
 • ช่างยนต์
 • ช่างไฟฟ้า
 • วิชาสามัญ
 • เทคนิคพื้นฐาน
 • ช่างไฟฟ้า

  • ช่างไฟฟ้า
 • ช่างยนต์

  • ช่างยนต์
 • เทคนิคพื้นฐาน

  • เทคนิคพื้นฐาน
 • วิชาสามัญ

  • วิชาสามัญ
 • คอนเสิร์ตประจำปี

  • คอนเสิร์ต
 • กีฬาประจำปี

  • กีฬาประจำปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • 2017-02-20 01:50:36

      ตามที่โรงเรียนช่างกลอุดรธานี  ได้เปิดทำการสอนภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  เมื่อเดือนตุลาคม  2559  และจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม  2560  นั้น  ทางโรงเรียนขอแจ้งกำหนดการสอบ  การเรียนภาคฤดูร้อนของนักเรียนระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  ดังนี้...

   

  Read More
 • 2017-02-20 02:12:00

  กีฬาสี

  ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสี

  Read More
 • 2017-02-20 07:08:49
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

"ไม่มีความจน ในหมู่คนขยัน"

"กลัวรวย ไม่กลัวจน"

           โรงเรียนช่างกลอุดรธานีได้ก่อกำเนิดขึ้นภายใต้มุมมองและแรงบันดาลใจของท่านอาจารย์บุญชอบ  คณิตารงค์  ซึ่งเดิมทีเป็นเพียงอาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือ  แต่เนื่องจากได้เห็นว่าวงการศึกษาไม่มีความยุติธรรมในกลุ่มโรงเรียนเอกชน  ประกอบกับได้เห็นการเอารัดเอาเปรียบเยาวชน  จึงได้เกิดแรงบันดาลใจในการก่อสร้างโรงเรียนขึ้น  เพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างโอกาสให้กับเยาวชน

Read More